WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Поетика Віри Китайгородської (кваліфікаційна робота) - Реферат

Поетика Віри Китайгородської (кваліфікаційна робота) - Реферат

побачені солдатом, не дають повного спокою.
Вчитель. Зачитайте рядки з вірша, в яких вказувалось би, коли пишеться вісточка до матері.
Учень. Не дописав, - готуюсь знов до бою,
А за плечима спалені мости...
Беру листа в кишеню із собою -
Його ще треба в завтра донести.
Отже, лист пишеться у перерві між боями.
Вчитель. Ви могли пересвідчитись, що перед нами талановита поетеса, яка дужим пером викликає захоплення читача.
У літературному процесі Буковини В. Китайгородська за силою і красою письма стоїть поруч із Галиною Тарасюк, Віктором Герасим'юком, Богданом Мельничуком, Володимиром Вознюком.
Тестування з метою перевірки засвоєних знань.
1. В. Китайгородська народилась у:
а) Розтоках;
б) Нагорянах;
в) Киселицях.
2. Кому належать слова: "Дерева, трави, щедротний весняний цвіт, різнобарв'я квітів і прудкий пташиний злет, нестримна бистрінь гірських водоспадів... Начеб усе звичне і природне, зовнішньо чітко означене для кожного з нас. Тат тут якраз і потрібна сила таланту - потужна, неспинна, яка здатна оживити навколишній світ, послуговуючись зсередини освітленими, незвичними та промовистими метафорами і алегоріями":
а) Т. Шевчуку;
б) В. Фальварочному;
в) М. Лазаруку.
3. Ким поетеса працює сьогодні:
а) викладачем університету;
б) головним редактором газети "Буковинське віче";
в) кореспондентом.
4. Збірка "Виноградна колиска" вийшла у:
а) 1984;
б) 1981;
в) 1986.
5. Збірка "Сонце вночі" вийшла у:
а) 1987;
б) 1991;
в) 1995.
6. Ой високо сива зграя проліта -
не вертаються із вирію літа -
це рядки з вірша:
а) "Мамі";
б) "Пісня для матері";
в) "Солдатський лист".
7. В якому вірші поетеса звертається до теми "Поет і поезія"?
а) "Передмова";
б) "Нагоряни";
в) "Пісня для матері".
8. Що сталося із героєм вірша "Солдатський лист"?
а) Щасливо повернувся додому;
б) загинув;
в) його беруть у полон.
9. У якому вірші поетеса передає сум матері за "літами-човнами"?
а) "Солдатський лист";
б) "Пісня для матері";
в) "Напередодні".
10. Яка поезія розпочинає збірку "Виноградна колиска"?
а) "Колядка для моїх земляків";
б) "Ровесникам";
в) "Передмова".
11. В якому із опрацьованих віршів поетеса найчастіше застосовує порівняння?
а) "Пісня для матері";
б) "Передмова";
в) "Солдатський лист".
Запропонований зразок аналізу віршів не слід розглядати як універсальний рецепт. Кожен педагог добере такий спосіб розгляду твору, який відповідає його вподобанням та конкретним умовам. Але які б форми роботи не обрав словесник, у центрі уваги має бути живе поетичне слово. І завдання вчителя - показати його красу і значущість.
Висновки
Ознайомлення з поетичними творами зі збірок ""Виноградна колиска" (1986) та "Сонце вночі" (1995) української поетеси В. Китайгородської та перегляд рецензій та літературно-критичних статей дозволяє зробити деякі висновки.
Різноманітні за своїм змістом та ідейною спрямованістю вірші В. Китайгородської торкаються важливих проблем нашого часу. Вона по своєму шукає відповіді на нелегкі питання. Вона по своєму шукає відповіді на питання часу, людського буття.
Природа в різних аспектах, відповідальність митця за свої твори, джерело творчості, буковинське село, філософія буття - ось коло проблем. Які хвилюють письменницю.
Творча палітра поетеси - сучасниці доволі багата. В. Китайгородська постійно і наполегливо шукає такі форми, які найточніше відтворили б ї творчий задум. Всі свої думки, настрої, почуття поетеса втілює в найрізноманітніших образах та картках, вдаючись при цьому до виконання різних засобів художньої образності.
Мова нашої письменниці точна, цікава, багата, різноманітна, бо застосовує різні пласти української лексики - діалектизми, архаїзми, елементи розумової мови. Поезія густо насичена тропами (епітети, порівняння, персоніфікація, синекдоха, гіпербола, літота, символи), які точно й виразно у повній взаємодії працюють на зміст. Ефективність їх посилюється ще й структурними особливостями - ритмам, римою.
Досить часто для створення виразнішої, а то й емоційної картини, автор вдається до поєднання різних засобів: порівняння, епітетів, уособлень, метафор, повторів, багатосполучниковості. Та одночасно вона не зловживає ними, не перенасичує твори метафоричнимиобразами.
Поезія багата на різні віршові розміри. Із двоскладових стоп поетеса найчастіше застосовує хорей, із трискладових - фоктиль.
У творах наявний широкий діапазон строфічної будови. Вдається письменниці до написання верлімба.
Основні положення роботи можна використати у шкільній практиці (на роках літературного краєзнавства).
Список використаної літератури
1. Китайгородська В. Виноградна колиска: Поезія.- Ужгород: Карпати, 1986. - 53 с.
2. Китайгородська В. Сонце вночі. - Чернівці: Канадсько-українська фундація імені Івана Й Давида Романюків, 1995. - 61.
3. Богомолов Н. Стихотворная речь. Учебно-методическое пособие для студентов факультетов и отделений журналистики. - М.: МГУ, 1988.
4. Волинський П. Основи теорії літератури. - К.: Вища школа, 1972. - с. 22-24.
5. Дуб Р.Й., Богайчук М.А. Літературна буковина. - Чернівці, 1997.
6. Жовтобрюх М.А., Кулек Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Ч.1. - К.: Вища школа, 1972. С. 22-24.
7. Коунельсон А. Краса і сила віршованого слова. (особливості віршованої мови). - К.: Видавництво художньої літератури, 1963. - 98 с.
8. Качуровський І. Метрика: Підручник для студентів філософських факультетів вузів. - К.: Либідь, 1994. С. 22-26
9. Лазарук М. Первоцвіт із поля дивини // Радянська Буковина. - 1987. - 13січ.
10. Лазарук М. Сподівання нових доріг //Жовтень. - 1988. - № 5
11. Лазарук О. Хай будуть дебюти презентації і коронації // Буковинське віче. - 1995. - 9 груд.
12. Лесин В.М. , Пкшнець О.С. Словник літературознавчих термінів. - К.: Радянська школа 1971. - 370 с.
13. Література рідеого краю Посібник для вчителів та учнів шкіл Чернівецької області. - Випуск перший. - Чернівці: Прут, 1993.
14. Літературознавчий словник - довідник (Гром'як Р.Т., Ковалів Ю.І. та ін.) - К.: акалдемія, 1997 - 750 с.
15. Мацерук Валентина "Відкрийте очі…" газета "Бцуковина". - 1995 - 16 червня.
16. Письменники Буковини друга половина ХХ століття: Хрестоматія. Ч. 2. (Ред. - упоряд.: Б.І. Мельничук, М.І. Юрійчук. - Чернівці: Прут, 1998. - С. 348-356.
17. Поетика / відп. Ред. В.С. Брюховецький. - К.: Наукова думка, 1992.
18. Римарук І. Прекрасні вигадки творця // Китайгородська В. Сонце вночі: Поезії. - Чернівці, Кандидатсько-українська фундація імені Івана й Давида Романюків, 1995. - с. 3-4.
19. Фальворочний В. З родинних джерел // Китайгородська В. Виноградна колиска: Поезії - Ужгород: карпати 1986. - с. 3-4.
20. Шевчук Т. Царівна у білій вуалі // Буковинське віче. - 1995. - 15 липня.
Зміст
Вступ
Розділ І
Художні особливості поезії В.Китайгородської
Розділ ІІ
Вивченя поезії В. Китайгородської у школі
Висновки
Список використаної літератури

 
 

Цікаве

Загрузка...