WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічні погляди Спенсера - Курсова робота

Соціологічні погляди Спенсера - Курсова робота


Курсова робота з соціології
на тему:
Соціологічні погляди Спенсера
ЗМІСТ
Вступ
1. Філософська система Герберта Спенсера
2. Предмет, задачі і проблематика соціології.
3. Схожість і відмінності "соціального організму" і біологічного
4. Класифікація і типологія еволюційних процесів.
5. Політичні погляди Герберта Спенсера
6. Внесок в соціологію Г.Спенсера
Висновок
Література
Вступ
Ідея прогресу, що розробляється спочатку в соціальній філософії, одержує поступово природничонаукове підтвердження. Особливе значення в цьому плані мала концепція еволюційного розвитку в біології. Після виходу у світ робіт Ч. Дарвіна ідея еволюціонізму міцно затверджується у філософії і науці, стимулюючи формування нових дослідницьких програм і методологічних установок. Проникає ця ідея і в соціологію, визначаючи теоретичний статус науки, що зароджується, акцентуючи увагу дослідників на генетичному поясненні явищ, що вивчаються. В цій своїй спрямованості соціологія тісно стулялася з історичними дисциплінами, націленими на вивчення первісних формацій, етнографії, фольклору і т.д. Тому як представники цього напряму в соціології виступали не тільки чисті соціологи, але і ряд видних фахівців в області допоміжних дисциплін історії. Але яку б перевагу емпіричному матеріалу не віддавали дослідники, всі вони дотримувалися більш менш однозначної теоретичної установки, а саме прагнули встановити загальні закони еволюції, що і дозволяє віднести їх до прихильників еволюціонізму. Такими, зокрема, є Люіс Г. Морган (1818-1881), Джон Ф. Макленнон (1827-1881), Іоган И. Боховен (1815-1887), Едвард Б. Тайлор (1832-1917), Джеймс Фрезер (1854- 1941). Але особливе значення в пропаганді ідей еволюціонізму зіграли роботи Р. Спенсера. Герберт Спенсер (1820-1903) - видатний англійський філософ і соціолог.
Спенсер відрізнявся незвичайною ерудицією і працездатністю. Залишена ним спадщина величезна. Фундаментальна десятимлосна праця, задумана як енциклопедичний синтез всіх наук на принципах еволюціонізму, була опублікована в 1862-1896 роках. Ця праця включала: "Основні початки" (1862), "Підстави біології" (1864-1867), "Підстави психології" (1870-1872), тритомна праця "Підстави соціології" (1876 1896), "Соціологія як предмет вивчення" (1903), "Підстави етики" (1879-1893).
Творчість Спенсера з найбільшою повнотою утілила основні ідеї еволюціонізму, зробило великий вплив на інтелектуальну атмосферу тієї епохи. Теоретичні погляди Спенсера формувалися головним чином під впливом досягнень природних наук, все частіше за тих, що зверталися до ідеї еволюції. Так, зокрема, Спенсер високо оцінив "Походження видів" Ч. Дарвіна. Великий вплив на Спенсера надали також праці А. Смита і Р. Мальтуса, англійських утилітаристів, що проповідували ідеї радикального буржуазного лібералізму і індивідуалізму. Дотримуючись крайньої версії лібералізму, Спенсер гаряче захищав принципи індивідуальної свободи і свободи конкуренції. Всяке втручання в природний хід подій, тим більше соціальне планування, на думку Спенсера, приводить лише до біологічної звироднілості, заохоченню "гірших за рахунок кращих". Спенсер виступав за обмеження ролі держави в суспільному житті аж до відмови бідним в допомозі або турботі про виховання дітей. Критикував він і колоніальну експансію, оскільки вона веде до посилення державної бюрократії.
1 Філософська система Герберта Спенсера
Основні ідеї "синтетичної філософії" Спенсера звучать зараз як анахронізм, але свого часу вони були популярні. Серед еволюціоністів лише Спенсер зробив спробу створення всеохоплюючі філософської системи. Фундаментальні положення Спенсер формулює в термінах механіки: речовина, рух, сила. З цих абсолютно загальних положень (закону постійності речовини і сили) виводиться закон еволюції. Ідея загальної еволюції - центральний пункт світогляду Спенсера. Всі його зусилля були направлені на обгрунтовування цієї ідеї.
Еволюція будь-якого об'єкту характеризується переходом від незв'язності до зв'язності, від однорідного до різнорідного, від невизначеності до визначеності. Спенсер пропонує наступне визначення центрального поняття своєї філософської системи: "Еволюція є інтеграція речовини, яка супроводиться розсіянням руху і протягом якої речовина переходить із стану невизначеної, незв'язної однорідності в стан певної зв'язної різнорідності, а збережене речовиною рух зазнає аналогічне перетворення". Межа, за яку еволюція не може перейти, - рівновага системи.
У разі порушення рівноваги починається розпад, який з часом переходить в новий еволюційний процес. Все, що існує, проходить через цей цикл розвитку і розпаду.
Спенсер виділяє три види еволюційних процесів: неорганічний, органічний і надорганічний. Всі вони підкоряються загальним законам. Проте специфічні закони вищих фаз не можуть бути зведений до законів низьких фаз. Так, в надорганічній еволюції виступають явища, які не зустрічаються в неорганічному і органічному світі. Суспільство - частина природи, і в цьому значенні такий же природний об'єкт, як і будь-хто інший, воно не створено штучно, в результаті "суспільного договору" або божественної волі. Спенсер розділяє уявлення Гоббса про те, що людина в природному стані "значною мірою антисоціальний". Людина стає соціальною істотою в ході тривалої еволюції первісних співтовариств в надорганічні соціальні системи. Як і Мальтус, головним чинником соціогенеза він рахує чисельне зростання популяції, потрібно для виживання і пристосування соціальної організації, яка у свою чергу сприяла виробленню і розвитку соціальних відчуттів, інтелекту, трудових навиків. Суть і зміст цієї природної еволюції - соціалізація людини.
На цій основі він переходить від загального розгляду ідеї еволюції до характеристики суспільного розвитку. Соціологія завершує філософську систему Спенсера.
2 Предмет, задачі і проблематика соціології
Програма соціології Спенсера висловлена в. "Підставах соціології". Тут вперше даний систематичний виклад предмету, задач і проблематики нової суспільної науки. Ця книга була перекладена на багато мов, сприяла не тільки розробці, але і пропаганді соціології.
Спенсер надає значну увагу обгрунтовуванню самої можливості соціології як науки, піддає критиці численні аргументи її супротивників. Соціологія можлива вже тому що суспільство - частина природи і підкоряється закону "природної причинності". Спенсер спростовує не тільки теологічні уявлення про суспільство, але і теоретиків "вільної волі", філософів, що приписували вирішальну роль в історії "видатним мислителям", "суспільному договору", висуваючих на перший план суб'єктивні чинники або указуючих на відсутність повторюваності в суспільному житті. "Конт пропонує описувати необхідну і реальну філіацію ідей, - пише Спенсер. - Я пропоную описувати необхідну і реальну філіацію речей. Конт претендує на те, щоб пояснити генезис наших знань про природу. Моя мета - пояснити... генезис явищ, що становлять природу. Однесуб'єктивно, інше об'єктивно" [98. Vol. 2. Р. 570). Історія, на думку Спенсера, не є продуктом свідомої творчості соціальних груп або окремих осіб, навпаки, сама діяльність, її мета і наміри повинна отримати природне обгрунтовування в законах соціальної еволюції. Посилання на неповторність і унікальність історичних подій спростовуються очевидною статистичною регулярністю повсякденних вчинків людей, до того ж абсолютної повторюваності в світі немає взагалі.
Задача соціології, по Спенсеру, - вивчення масових типових явищ, соціальних

 
 

Цікаве

Загрузка...