WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Бюджети та фіскальна політики - Курсова робота

Бюджети та фіскальна політики - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
КУРСОВА РОБОТА З МАКРОЕКОНОМІКИ
на тему:
"Бюджети та фіскальна політики"
Київ, 2001 рік
?
Зміст
І. Вступ………………………………………………………………………………… 3
ІІ. "Бюджети і фіскальна політика"
План:
1. Формування державного бюджету……………………………………… 4
2. Суть і функція податків…………………………………………………… 6
3. Фіскальна(бюджетно-податкова) політика…………………………… 8
4. Реформування податкової системи. Зростання ролі податків як регулятора економіки……………………………………………………… 15
ІІІ. Висновок……………………………………………………………………………22
ІV. Використана література………………………………………………………23
Вступ
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки.
На теперішній час, враховуючи специфічні особливості економіки та традицій, Україні необхідно провести глибоку податкову реформу, створити таку податкову систему, яка реально стимулювала б економічну діяльність , захищала б інтереси держави - це не тільки захист бюджету, але й захист інтересів підприємств.
Для цього, на мою думку, треба налагодити, в першу чергу, економічну систему - щоб вона була "прозорою", тобто, щоб не було ніяких можливостей зловживань (на рівні державного бюджету) та "перекачування" капіталу за межі країни. В інакшому разі, зміцненню економіки не допоможе навіть і податкова реформа. Поступлення в бюджет тільки зменшаться, бо підприємства, навіть при низьких ставках податку, не будуть виходити з тіньової економіки через недовіру непостійному та незрозумілому податковому законодавству. Треба діяти таким чином, щоб викликати довіру у людей. А люди, в свою чергу, вкладали б капітал в українську, а не зарубіжну економіку, і фіскальна політика України стане основним джерелом наповнення бюджету.
1. Формування державного бюджету
Державний бюджет - це зведена відомість доходів та витрат держави, яка являє собою основний фінансовий план держави на поточний рік і має силу закону.
Бюджет затверджується законодавчими органами влади - парламентами, ( в Україні Верховною Радою). За матеріальним складом державний бюджет - це централізований фонд грошових коштів держави; за соціально- економічною суттю - це основний засіб перерозподілу національного доходу та інших макроекономічних результатів суспільного
виробництва для реалізації спеціальних завдань суспільства.
Організація бюджету вимагає чіткого бюджетного устрою і продуманого бюджетного процесу.
Бюджетний устрій - це організаційні принципи і структура побудови бюджетної системи. Бюджетний устій у різних країнах не є однаковим, тому що він визначається специфікою державного устрою даної країни. Державна бюджетна система нашої країни включає державний бюджет України, бюджет республіки Крим ,обласні та місцеві бюджети.
Бюджетний процес - це діяльність органів влади щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів усіх рівнів. У більшості країн світу, у тому числі і в Україні, бюджетний процес охоплює чотири основних етапи:
" Складання проекту бюджету
" Розгляд і затвердження бюджету
" Виконання бюджету
" Складання звіту про виконання бюджету і його затвердження
Складовою частиною бюджетного процесу є бюджетне регулювання, тобто частковий перерозподіл між бюджетами різних рівнів. Тривалість бюджетного процесу складає близько трьох років, при цьому складання, розгляд і затвердження займають близько 20 місяців, виконання - календарний рік, складання звіту про виконання бюджету та його затвердження -5 місяців.
Оскільки бюджет - це сума доходів і витрат держави, основну увагу при аналізі бюджетних проблем економічна наука приділяє розгляду цих двох основних частин єдиного економічного процесу.
Доходи бюджету в залежності від державного устрою країни поділяються : в унітарній державі на доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів; у федеральній державі на доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи місцевих бюджетів. Основним матеріальним джерелом доходів бюджету всіх рівнів є національний доход. Коли національного доходу не вистачає для покриття фінансових потреб, держава залучає національне багатство.
Основними методами утворення державних доходів є податки, позики і емісія грошей. Співвідношення між цими трьома інструментами формування доходів у різних країнах різне. Однак головним методом формування головної частини бюджету у всіх країнах світу є податки. Їх частка в більшості країн світу складає близько 90% доходної частини бюджету. Другим за значенням джерелом доходів бюджету є державні позики. При надзвичайних обставинах, коли можливості отримання нових платежів і позик вичерпані, держава звертається до емісії паперових грошей. Цей метод є найнеефективнішим і найнепопулярнішим, тому що він підсилює інфляційні процеси і негативні соціально-економічні наслідки, пов'язані з інфляцією. Економіка країни в період 1991-1996 років стала наочним прикладом цих положень.
Другою складовою частиною бюджету є витратна частина. Витрати бюджету -це затрати, які виникають у держави в зв'язку з виконанням нею своїх економічних, соціальних, політичних і адміністративних функцій.
У теорії і практиці фінансів існує декілька критеріїв (ознак), згідно яких відбувається класифікація витрат бюджету.
Першим таким критерієм є вплив витрат на процес розширеного відтворення на макрорівні. За цією ознакою державні бюджети поділяють на поточні і капітальні. Поточні витрати пов'язані з наданням засобів на утримання і покриття поточних потреб інфраструктури, державних установ тощо. Капітальні витрати - це грошові затрати, спрямовані на збільшення (приріст) основних фондів, нематеріальних активів, а також на приріст запасів.
Другим важливим критерієм класифікації витратної частини бюджету є предметна спрямованість грошових фондів (потоків). В сучасних розвинутих країнах ринкової та змішаної економіки з точки зору предметної спрямованості державного бюджету виділяють 5 основних груп витрат: військові, втручання держави в економіку, утримання державного апарату, соціальні цілі, надання субсидій та кредитів іншим країнам та державам. При цьому військові витрати складають від 20до40% загальної суми витрат державного бюджету. Затрати на включання в економіку включають в себе затрати на НДДКР, на підтримку сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту. Затрати на соціальні цілі - це витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальне страхування і соціальне забезпечення.
Третім важливим критерієм класифікації витратної частини бюджету є територіально-адміністративна ознака. З цієї точки зору в унітарних державах витрати бюджету поділяються на витрати загально-федерального бюджету, витрати бюджетів членівфедерації і витрати місцевих бюджетів.
Реалізація витрат бюджету досягається при допомозі бюджетного фінансування. Важливим аспектом використання засобів бюджету є фінансовий контроль. Вищим спеціальним органом фінансового контролю є Лічильна палата, яка в Україні підзвітна Верховній Раді. Вона здійснює експертизу бюджету, контролює його виконання. Важлива роль в системі фінансового контролю належить Казначейству. Організаційно Казначейство - це єдина централізована система, яка включає в себе Головне управління і територіальні органи.
2. Суть та функції

 
 

Цікаве