WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Кейнсіанська теорія, як вихідна база розвитку макроекномічної динаміки - Курсова робота

Кейнсіанська теорія, як вихідна база розвитку макроекномічної динаміки - Курсова робота

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Коломийський економіко-правовий коледж
З МАКРОЕКОНОМІКИ
на тему:
"Кейнсіанська теорія, як вихідна база розвитку макроекономічної динаміки"
Виконав
студент 1-го курсу
групи Б-11
Присяжнюк Юрій
ПЕРЕВІРИВ
викл. САВЧИН Т.Я.
Коломия-2000
ЗМІСТ
I. ВСТУП ………………………………………………………3
II. "Кейнсіанська теорія, як вихідна база розвитку макроекономічної динаміки"
План
1.Сукупний попит і сукупна пропозиція………………..4
2.Ефект зміни сукупного попиту і сукупної прпозиції..7
3.Базова модель Кейнса: роль споживання і
заощадження …………………………………………….10
4.Мультиплікатор випуску за витратами. Базова
модель Кейнса: інвестиції………………………………17
5.Ускладнена модель Кейнса. Мультиплікатор
державних податків …………………………………….18
6. Базова модель Кейнса: зайнятість……………………19
III. Основні положення та висновки ……………………….23
IV. Використана література …………………………………24
ВСТУП
Проблема макроекономічної рівноваги - одна з найгостріших і найдискусійніших в економічній науці. Існують дві основні концепції стосовно даного питання: класична, а сьогодні неокласична, та кейнсіанська.
В даній курсовій роботі я буду розглядати кейнсіанське макрорегулювання, постараюся доказати, що кейнсіанська теорія є вирішальною базою в розвитку макроекономічної динаміки .
Ідея макроекономічного моделювання і регулювання виникла тоді, коли стало зрозуміло, що ринкових механізм сам не в змозі подолати наростаючі диспропорції, відновити втрачену економічну рівновагу. Переломним моментом стала найглибша в історії ринкової економіки 1929-33 рр. (так звана "велика депресія". У деяких країнах (США, Великобританія, Швеція) під її впливом намагались застосувати нетрадиційні методи стабілізації, адже методи, які застосовувались за неокласичними рецептами - маневрування ставкою процента і рівнем заробітньої плати, перестали давати ефект. Держава змушена була більш глибоко втручатися у процеси відтворення. Проте відчувалась нагальна необхідність створення нової економічної теорії, яка б пояснила причини порушень економічної рівноваги і дала рекомендації по її досягненню, тобто створила загальну модель економічного розвитку в нових умовах.
Таку теорію створив Дж.М. Кейнс (1883-1946рр) - видатний англійський економіст . Основні положення даної теорії викладені в його праці "Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей"(1936). Ця книга здійснила справжній переворот в економічній науці, поклавши початок широким макроекономічним дослідженням. Кейнс створив нову науку - макроекономіку, виявивши її категорії і закони, економічні фактори, які ніяк не проявляються на мікроекономічному рівні, а тому не були досліджені, адже до Кейнса економічна теорія зосереджувалася на мікроекономічних аспектах.
1. Сукупний попит і сукупна пропозиція
Кейнсіанська економічна теорія оспорює існування такого механізму саморегулювання. На основі емпіричних даних, отриманих в період Великої Депресії, Д.Кейнсу вдалось доказати, що повна зайнятість в нерегульованій економіці може виникнути тільки випадково. Рівновага попиту і пропозиції, як правило, неспівпадають з повною зайнятістю ресурсів: в точці А встановлюється рівновага AD = AS, але рівноважний об"єм виробництва Y0 0,то це означає,що підприємці зменшують пропозицію товарів(Y ). Коли ж UI<0, то пропозиція збільшується (Y ). Розгляд кейнсіанської моделі ми розпочинаємо з її спрощеного варіанта є рівність:
AD = C + I, де C - витрати споживання домогосподарств; I - інвестиційні витрати.
Щодо споживання приймається,що воно залежить від граничної схильності до споживання с" та сукупних доходів Y.
зміна в споживанні приріст С ?С MPC= ----------------- = ---------- = --- = с" зміна в доході приріст Y ?Y
Кейнс вводить ще один показник: MPS - гранична схильність до заощадження
зміна в заощадженні приріст S ?S MPS=-------------------- = ---------- = --- = s" зміна в доході приріст Y ?Y
Сума MPC і MPS для будь-якої зміни в доході повинна завжди дорівнювати одиниці:
MPC + MPS = 1, адже приріст Y = приріст С + приріст S
Y = C + S
Приріст доходу може йти або на споживання,або на заощадження.
В короткостроковій перспективі по мірі росту поточного доходу АРС (середня схильність до споживання) зменшується, АРS (середня схильність до заощадження) зростає, тобто з ростом доходу сім"ї відносно скорочується доля заощаджень. Але, в довгостроковій перспективі середня схильність до споживання стабілізується, так як на величину споживчих видатків не тільки розмір поточного доходу сім"ї, але і розмір загального життєвого достатку, а також величини очікуваного і постійного доходу.
Фактори, визначаючі динаміку споживання і заощаджень:
" дохід домашніх господарств;
" багатство, накопичине в домашньому господарстві;
" рівень цін;
" еконмічне очікування;
" величина споживної заборгованості;
" рівень оподаткування.
Величини споживання і заощадження відносно стабільні при умові, що господарство не приймає спеціальних дій по їх зміні, в тому числі через систему оподаткування. Стабільність цих величин зв"язана з тим, що на рішення домашніх господарств "споживати" чи "зберігати" впливають відповідні традиції. До того ж фактори, не зв"язані з доходом, багатообразні і зміни в них нерідко взаємоврівноважуються.
Якщо споживчі видатки, як перший компонент сукупного попиту, відносно стабільні, то другий компонент - інвестиції, навпаки, мінливі.
Математично MPC - це числове значення (тангес)кута нахилу лінії споживання(дійсних витрат - AD) до осі абцис,а MPS -тангенс кута нахилу лінії заощадження
(яку легко побудувати на графіку,ви-
ходячи із різниці обсягу доходу і об-
сягу споживання).
Функція споживання має вигляд:
C=C0 + cY,де С0 - певний рівень спожи-
вання,який не залежить від рівня дохо-
дів і тяжіє до мінімального споживання;
с - гранична схильність до споживання,
що показує,яка

 
 

Цікаве