WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Розв'язування задач - Контрольна робота

Розв'язування задач - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З дисципліни
"Макроекономіка"
ВАРІАНТ - 53
Задача 1
Реальний ВВП Спожи-вання Заощади-ження Інвести-ції Скупні видатки Зміна у запалах Тенденція виробництва
100 100 0 10 110 -10 Збільшення
100 108 2 10 118 -8 Збільшення
120 116 4 10 126 -6 Збільшення
130 124 6 10 134 -4 Збільшення
140 132 8 10 142 -2 Збільшення
150 140 10 10 150 0 Збільшення
160 148 12 10 158 +2 Збільшення
170 156 14 10 166 +4 Збільшення
Споживання розраховуємо як:
С1= 100+(110-100)*0,8=108
С2= 108+(120-110)*0,8=116
С3= 116+(130-120)*0,8=124
С4= 124+(140-130)*0,8=132
С5= 132+(150-140)*0,8=140
С6= 140+(160-150)*0,8=148
С7= 148+(170-160)*0,8=156
Розраховуємо заощадження:
S= BBП-С
S0=100-100=0;
S1=110-108=2;
S2=120-116=4;
S3=130-124=6;
S4=140-132=8;
S5=150-140=10;
S6=160-148=12;
S7=170-156=14;
Сукупні видатки розраховуються за формулою:
АЕ=С+І
АЕо=100+10=110;
АЕ1=108+10=118;
АЕ2=116+10=126;
АЕ3=124+10=134;
АЕ4=132+10=142;
АЕ5=140+10=150;
АЕ6=148+10=158;
АЕ7=156+10=166;
Зміна у запасах становить:
100-110=-10;
110-118=-8;
120-126=-6;
130-134=-4;
140-142=-2;
150-150=0;
160-158=2;
170-166=4;
Задача 2.
Розраховуємо чисельність робочої сили:
50-12-13=25 (млн.. осіб)
За природної норми безробіття зайняті становлять: 25 млн. -(0,6*25 млн.)=23,5 (млн.. осіб).
Виробіток на одного зайнятого становить:
470 млрд. ум. :23,5млн.=20 (тис. грн.).
Розраховуємо обсяг фактичного ВВП:
Фактичний ВВП = 470 = 423 (млрд.. грн..)
Розраховуємо чисельність зайнятих:
= 21,15 (млн.. осіб).
Кількість безробітних становить:
Кількість безробітних = 25-21,15=3,85 (млн. осіб)
Рівень безробіття розраховуємо за формулою:
Рівень безробіття х 100% = х100=15,4%
Отже, рівень безробіття у національній економіці становить 15,4%.
Задача 3.
А) У першому році ВВП номін. = 1000*6 = 6000 (млн.. грн.)
ВВП реальн. = 1000*6=6000 (млн.. грн.)
У другому році
ВВП помін. = 1200*6,2=7440(млн. грн.)
ВВП реальн. = 6763 (млн. грн.)
Темп зростання номінального ВВП у другому році порівняно з першим становить:
Темп зростання реального ВВП у другому році порівняно з першим становить:
б) у 3-му році номінальний ВВП становить:
ВВПном. =1550*6,5=9750 (млн. грн.)
ВВПреальн. =7500 (млн..грн..)
Темп зростання номінального ВВП у третьому році порівняно з другим становить:
Темп зростання реального ВВП у третьому році порівняно з другим роком становить:
ВАРІАНТ - 25
Задача 1.
Розраховуємо показники 1-го року.
РКП = споживання + нове будівництво + нове обладнання + зміни в запасах споживчих товарів ВНП = 126 + 7 + 14 (70-42) = 175
Споживання = 126.
Валові інвестиції = 14+14+14=42
ЧНП=ВНП-А
ЧНП=175-(14+14)=147
Чисті інвестиції = ЧНП - Споживання
Чисті інвестиції = 147 - 126 =21.
Розраховуємо показники 2-го року: ВНП = 154 + 7 = 14 + (42-70) = 147.
Споживання = 154.
Валові інвестиції = -7.
Чистий національний продукт = 147-(14+14)=119.
Чисті інвестиції =119-154=-35.
Задача 2.
а) Внесок будівельників у створення ВНП становить:
20000 - (500 + 12000 + 420 = 3080) = 40000 (у.г.о.)
Щоб уникнути подвійного рахунку при вимірюванні ВНП потрібно додавати додані вартості на кожній стадії виробництва.
б)
Задача 3
А) ВНП за витратами = СВ + ДВ + ВПУ + ЧЕ, де
СВ - споживчі витрати
ДВ - державні витрати
ВПІ - валові приватні інвестиції
ЧЕ - чистий експорт
ВНП за витратами = 2782,5+1865,5+113,5+(550,5-507)= 5805
ВНП за доходами = ЗП + РП + ПБ = ПЦ = А = НП, де
ЗП - заробітна плата
РП - рентні платежі
ПБ - прибуток
ПЦ - процент
А - амортизація
НП - непрямі податки
ВНП за доходами = 2163 + 222 + 49,5 + 420 + 460,5 + 385,5 + 132 + 301,5 + 198 + 825 + 558 = 5805
б) ОД = НД - - - +
НД = ЧНП - НП
ЧНП = ВНП - А
ЧНП = 5805-460,5=5344,5
НД = 5344,5-385,5 = 4959
ОД = 4959-222-132-825+480=3300
в) ДКВ = ОД - індивідуальні податки
ДКВ = 3300-558 =2742.
г) Обсяг винагороди за працю = заробітна плата + внески на соцстрах +додаткові виплати до зарплати.
Обсяг винагороди за працю = 2163 = 420 = 222 = 2805
д) Чистий експорт = Експорт - Імпорт
ЧЕ = 550,5-507=43,5
е) Чисті приватні інвестиції = ВПІ - А
ЧПУ -1113,5 - 460,5 = 653.

 
 

Цікаве