WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Арбітражне судочинство в Україні - Реферат

Арбітражне судочинство в Україні - Реферат

АРБІТРАЖНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ.
План.
1. Завдання та принципи діяльності арбітражних судів.
2. Організація арбітражних судів.
3. Повноваження арбітражних судів.
4. Статус судді арбітражного суду.
5. Підвідомчість і підсудність справ арбітражним судам.
6. Міжнародний комерційний арбітраж.
7. Морська арбітражна комісія.
1. Відповідно до Закону України "Про арбітражний суд" від 04.06.91 р., арбітражний суд - це незалежний судовий орган, що вирішує всі господарські спори, які виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, розглядає справи про банкрутство.
Основні завдання арбітражного суду:
- захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;
- сприяння закріпленню законності в сфері господарських відносин;
- внесення пропозицій, спрямованих на здійснення правового регулювання господарської діяльності.
Арбітражний суд здійснює свою діяльність відповідно до таких принципів:
- законності.
- незалежності і підкорення тільки закону.
- рівності всіх учасників судового процесу перед законом і арбітражним судом.
- змагальності сторін і свободи надання ними судові своїх доказів і в доведенні їх переконливості.
- арбітрування. Арбітражний суд сприяє досягненню угоди між сторонами. Умови угоди викладаються в адресованій арбітражному суду письмовій заяві, підписаній представниками сторін.
- гласності і відкритого розгляду справи, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або комерційної таємниці, або коли є обґрунтовані заперечення однієї або двох сторін.
- обов'язковості виконання рішень, ухвал і постанов арбітражного суду. Ці документи вступають в законну силу негайно після їх прийняття і підлягають негайному виконанню підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами.
Відповідно до статті 1 Арбітражного процесуального кодексу України від 06.11.91 підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до арбітражного суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності. Угода про відмову від права на звернення до арбітражного суду є недійсною.
2. Систему арбітражних судів в Україні становлять: Вищий арбітражний суд, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя. Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя складаються з голови, першого заступника голови, заступників голови, суддів.
Для вирішення організаційних питань в цих судах створюється президія, склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду за поданням голів цих судів.
Вищий арбітражний суд складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови, суддів і діє в складі:
- пленуму Вищого арбітражного суду;
- президії Вищого арбітражного суду;
- судових колегій по розгляду спорів і перегляду рішень, ухвал, постанов.
Голова Вищого арбітражного суду призначається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради безстроково. Заступники Голови, голови арбітражних судів, їх заступники і судді призначаються Верховною Радою за поданням Голови Вищого арбітражного суду безстроково.
Пленум Вищого арбітражного суду діє в складі: Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), його заступників, суддів Вищого арбітражного суду, а також голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя за посадою. В роботі пленуму бере участь Генеральний прокурор або його заступники.
Президія Вищого арбітражного суду утворюється в складі: Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), заступників голови за посадою і декількох суддів.
Склад судової колегії Вищого арбітражного суду затверджується президією з числа суддів Вищого арбітражного суду.
3. Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя мають такі повноваження:
- вирішують господарські спори, віднесені до їх компетенції;
- розглядають справи про банкрутство;
- переглядають в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови цього арбітражного суду;
- вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції Вищому арбітражному суду, спрямовані на удосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів;
- ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень в сфері господарських правовідносин.
Голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя має такі повноваження:
- може прийняти до свого провадження, в межах компетенції відповідного арбітражного суду, вирішення господарського спору, а також переглядає рішення, ухвали, постанови по справі;
- розподіляє обов'язки між заступниками і суддями арбітражного суду;
- забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;
- затверджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків на утримання арбітражного суду;
- організує діяльність арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посади працівників апарату суду, застосовує до них засоби заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
- вносить Голові Вищого арбітражного суду подання про призначення Верховною Радою заступників і суддів, про встановлення чисельності працівників і фінансування відповідного арбітражного суду.
Вищий арбітражний суд України є вищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов нижчестоящих арбітражних судів і контролю за їх діяльністю.
Вищий арбітражний суд має такі повноваження:
- вирішувати господарські спори, віднесені до його компетенції, в межах підвідомчості арбітражних судів України може прийняти до свого провадження будь-який господарських спір;
- переглядати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя;
- вивчати і узагальнювати практику застосування законодавства, аналізувати статистику вирішення господарських спорів; давати роз'яснення арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковими для суддів і учасників господарськихправовідносин, які застосовують законодавство, якого стосується роз'яснення ;
- вести роботу з попередження правопорушень в сфері господарських правовідносин;
- здійснювати організаційне керівництво арбітражними судами Автономної

 
 

Цікаве

Загрузка...