WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → "Методична розробка практичного заняття з курсу ""Німецька мова""" - Реферат

"Методична розробка практичного заняття з курсу ""Німецька мова""" - Реферат


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ "німецька мова"
ТЕМА: Готель, види готелів та їх сервіс. Lectoin1
АКТУАЛЬНІСТЬ: З розвитком готельного господарства та розширенням зв язків з іноземними державами дана тема стає актуальною.
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Активізувати нову тематичну лексику по темі "готель". Вчити студентів вживати їх в різних мовних ситуаціях. Тренувати студентів вживати їх в різних мовних ситуаціях. Тренувати студентів в аудіюванні тексту, видами питальних речень в німецькій мові. Навчити студентів будувати речення за різним.
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ: Етика, менеджмент готельного господарства.
ВНУТРІШНЬО-ПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ: Структура питальних речень в німецькій мові.
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Матеріали методичного заняття: Ілюстративний матеріал, граматичні таблиці, "Утворення і вживання дієприкметника ІІ". "Модальні дієслова".
2. Матеріали основного етапу заняття: Фонетичний практикум - ПN1. Пакет з лексичним розетковим матеріалом 2ЛРМ. Пакет з граматичним розетковим матеріалом 3ГРМ. Текст для аудіювання. Контрольні питання по тексту. Тести лексико-граматичні ПN4Т.
3. Матеріали заключного етапу заняття: контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д. контрольні тести. ТЗН.
ЛІТЕРАТУРА:
Основна:
1. Н.Ф. Борисенко: "Бізнес курс німецької мови", К. "Логос" ст. 107-109.
2. А.А. Попов: "Практичний курс німецької мови", М. "Лист", ст. 68-71.
Додаткова:
1. С.М. Кравченко "Граматика в таблицях", К. "Логос" ст. 66.
?
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

пп Основні етапи заняття, їх функції і зміст Мета рівня засво-єння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час
І. Підготовчий етап Бесіда викладача з черговим студентом. Опис погоди 3хв.
1. Організація заняття
2. Постановка навчальних цілей
3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь
Фонетичний практикум Фонетична зарядка
Групова робота над виділенням інтонації в різних видах речень П№1
Будова речень різних видів: пи-тальних з питальним словом і без нього. Виділення інтонації в цих реченнях
Гра: "Ланцюжок"
ІІ. Основний етап
Формування вмінь і навиків
1. Вступне слово викладача 1. Слово викладача
2. Робота на новою тематичною лексикою
2. Активізація нової т. лексики
Тренувальні лексичні вправи 2ЛРМ
20хв
3. Лексичний тренінг Опис картин із зображенням різних готелів з використанням нової лексики Ілюстративний матеріал
4. Лексико-граматичні вправи
5. Аудіювання тексту "Ein Ungl?ckstag" Відповідь студентів на питання до тексту. Індивідуальна робота
Магнітофон
25хв
6. Складння плану тексту Групова робота
7. Побудова запитань студентами між собою Робота парами
8. Робота з грам. матеріалом. Утво-рення і вживання дієприкметника Робота над тестами П№4Т 10хв
Модельне дієслово і їх відмінювання та вживанння
ІІІ. Заключний етап.
1. Контроль основних вмінь і навиків
2. Виконання лексико-граматичних вправ Індивідуальна робота 3ГРМ 10хв
2. Підведення підсумків Оцінювання і мотивація знань студентів 5хв
3. Домашнє завдання Вивчити т. лексику.
Виписати речення з дієприкметниками ІІ та модальними дієсловами
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Коломийський економіко-правовий коледж
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ "німецька мова" для студентів ІІ курсу денної форми навчання
Викладач: Кендзьор О. Л.
ТЕМА: Готель, види готелів та їх сервіс.Lectoin2.
АКТУАЛЬНІСТЬ: ________________________________________________
________________________________________________________________
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Розвивати навики вживання нової лекції і граматичного матеріалу. Розвивати навики ситуативного мовлення по темі.
ВИХОВНА МЕТА: Виховувати в студентів інтерес до вивчення іноземної мови. Розвивати естетичні смаки та культуру поведінки.
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ: __________________________________
________________________________________________________________
1. Забезпечуючі дисципліни: менеджмент готельного господарства, етика
2. Забезпечувані дисципліни: _____________________________________
3. Внутрішньо-предметна інтеграція: ______________________________
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Матеріали методичного заняття: Питання, фонетичні вправи, ілюстративний матеріал.
2. Матеріали основного етапу заняття: Фонетичний практикум - ПN1. Пакет з лексичним розетковим матеріалом 1РМ. Пакет з граматичним розетковим матеріалом 3ГРМ. Опорні схеми П№2. Тести П№2.
3. Матеріали заключного етапу заняття: ТЗН. Ситуаційні завдання.
ЛІТЕРАТУРА:
Основна:
1. А.А. Попов: "Практичний курс німецької мови", М. "Лист", ст. 68-71.
Додаткова:
1. Н.Ф. Борисенко: "Бізнес курс німецької мови", К. "Логос" ст. 107-109.
?
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

пп Основні етапи заняття, їх функції і зміст Мета рівня засво-єння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час
І. Підготовчий етап Підготовка ауди-торії до заняття
1. Організація заняття Бесіда викладача з студентами про новини в житті коледжу
2. Постановка навчальних цілей
3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь
І. Повторення лексики по темі
Фонетичний практикум Фонетична за-рядка. Гра "Ланцюжок" П№1 10хв
Лексичний тренінг
Контроль домаш-нього завдання
ІІ. Основний етап
Формування вмінь і навиків
І. Вступне слово викладача 1. Слово викла-дача
Заслуховування повідомлення Повідомлення студентів та обговорення Повідомлення студентів по темі
Робота з граматичним матеріалом. Утворення і вживання дієприкметників Робота з ПВН. 1РМ
Контрольні тести
ІІІ Заключний етап.
1. Контроль основних вмінь і навиків
Складення тексту за опорними словами Індивідуальна робота
Робота над лексико-грам. Схемою до даної теми Групова робота
2. Підведення підсумків Оцінювання і мотивація знань студентів
3. Домашнє завдання Скласти повідом-лення по темі
Заповнити регі-страційний фор-муляр

 
 

Цікаве