WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2002 рік - Реферат

Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2002 рік - Реферат

Реферат з предмету:
"Цінні рапери"
Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2002 рік
2002 рік не став роком зростання активності на біржовому ринку цінних паперів. Річний біржовий обіг зменшився майже у 4 раза у порівнянні з 2001 роком. Майже в 2,5 раза зменшилася кількість укладених угод на біржі.
Зниження біржових показників обумовлено низкою об"єктивних факторів. Перш за все, це звуження бази інструментів організаційно оформленого ринку. Враховуючи норми законодавства України з середини 2002 року з біржового ринку зникнув такий інструмент, як векселі. В той же час, обсяг торгівлі векселями у 2001 році складав 63% від річного біржового обігу. Другим об"єктивним фактором безумовно є пріоритети приватизаційних процесів в Україні, які суттєво впливають на стан та розвиток ринку корпоративних цінних паперів. Відповідно до пріоритетів, визначених Державною програмою приватизації на 2000-2002 роки, конкурсному продажу контрольних державних пакетів акцій ВАТ надавалась перевага перед продажем на організаційно оформленому ринку. Консолідація крупних пакетів акцій спричинила скорочення на ринку кількості цінних паперів інвестиційно привабливих компаній. В той же час, більшість пакетів акцій, які реалізовувалися протягом 2002 року в процесі приватизації через біржу, були низьколіквідними внаслідок відсутності можливості впливати на діяльність компаній через їх незначний відсоток від статутного фонду цих підприємств.
Не були стимулом у поліпшенні інвестиційного клімату в Україні й:
- дестабілізація політичної ситуації, обумовлена перевиборами парламенту, зміною уряду країни та низкою політичних скандалів;
- збільшення кількості корпоративних скандалів в Україні та неприйняття Закону України "Про акціонерні товариства", який повинен стати корпоративним законодавчим актом якісно нового рівня та врегулювати ті "білі плями" чинного законодавства, які стимулюють зловживання у сфері корпоративного управління.
В такій ситуації діяльність Української фондової біржі у 2002 році була перш за все спрямована на розвиток нових біржових послуг, вдосконалення законодавчої та нормативної бази України, що має забезпечити поступове зосередження торгівлі цінними паперами на організаційно оформленому ринку, появу нових фінансових інструментів.
Біржова інфраструктура
На кінець 2002 року перелік членів УФБ налічував 106 торговців цінними паперами, які водночас є членами саморегулівної організації УФБ.
Протягом року зі складу членів СРО УФБ виключені 34 торговця цінними паперами. Члени СРО УФБ в структурному розрізі представлені 28 банківськими установами та 78 торговцями цінними паперам
Біржовий лістинг
На кінець 2002 року у Біржовому реєстрі УФБ налічувалися цінні папери 67 емітентів.
Зменшення кількості емітентів, цінні папери яких допущені до котирування на УФБ, обумовлено набуттям 15.10.02 року чинності нової редакції Положення про допуск цінних паперів до котирування на УФБ, відповідно до якої у зв"язку з відсутністю пропозицій та угод з Біржового реєстру УФБ вилучена низка цінних паперів, які були допущені до неофіційного котирування на біржі. Структура Біржового реєстру представлена:
- 59 підприємствами, які створені в процесі приватизації та акції яких допущені до неофіційного котирування на УФБ у зв"язку з їх продажем на біржі та її філіях у секторі приватизації;
- акціями 8 емітентів (трьох банківських установ та п"яти ВАТ, які створені в процесі приватизації), які знаходяться в офіційному лістингу біржі.
Обсяги та структура торгівельної діяльності
Загальний біржовий обіг УФБ у 2002 році склав 16,87 млн.грн. (23,9% загального біржового обігу 2001 року).
Протягом 2002 року на УФБ та її філіях відбулося 79 торгівельних сесій ( у 2001 році 311 сесій). Середньомісячний обсяг торгівлі склав 1,4 млн. грн. (відповідний показник у 2001 році становив 5,9 млн. грн.), за торгівельну сесію - 0,2 млн. грн. (в 2001 році - 0,23 млн. грн. відповідно).
За рік на УФБ та її філіях укладено 218 угод (в середньому 3 угоди протягом однієї торгівельної сесії). Найбільша кількість угод була зафіксована у березні - 63. Кількість угод у порівнянні з 2001 роком скоротилась майже в 2,5 раза.
Операції з купівлі-продажу цінних паперів, які здійснені на Українській фондовій біржі
протягом 2002 року
№ п/п Вид цінних паперів Всього В тому числі
на УФБ на філіях УФБ
Кіль-кість сесій, шт. Кіль-кість угод, шт. Кількість проданих цінних паперів, шт. Обсяг продажу, грн. Кіль-кість сесій, шт. Кіль-кість угод, шт. Кількість проданих цінних паперів, шт. Обсяг продажу, грн. Кіль-кість сесій, шт. Кіль-кість угод, шт. Кількість проданих цінних паперів, шт. Обсяг продажу, грн.
Первинний ринок
1. Акції ВАТ, які створені в процесі приватизації 52 68 78499208 13110191,62 16 20 22692233 3780200,63 36 48 55806975 9329990,99
2. Векселі ПФУ (за 4 місяця) 15 115 115 2750368,50 15 115 115 2750368,5 - - - -
Вторинний ринок
1. Акції 12 34 11718418 315804,83 6 6 10886168 158358,26 6 28 832250 157446,57
2. Векселі (за 4 місяця) 1 1 698978,49 1 1 698978,49 - - -
Всього 79 218 90217742 16875343,44 37 142 33578517 7387905,88 42 76 56639225 9487437,56
Структура біржового ринку у 2002 році характеризується змінами у порівнянні з попереднім роком. Первинний ринок у 2002 році займає 94% від загального біржового обігу (аналогічний показник в 2001 - 41,5%), вторинний ринок займає 6,0% від загального обігу (аналогічний показник в 2001 - 58,5%).
Структура торгівлі на УФБ у 2002 році
Вид цінного паперу Обсяг торгівлі, грн. Доля в загальному обсязі, % % від рівня 2001 року
Первинний ринок
Акції ВАТ, які створені в процесі приватизації 13 110 191,62 77,65 60,69
Векселі ПФУ (за 4 місяця) 2 750 368,50 16,35 41,04
Вторинний ринок
Акції 315 804,83 1,87 7,43
Векселі (за 4 місяця) 698 978,49 4,13 1,83
Всього 16 875 343,44 100,00 23,9
Первинний ринок цінних паперів
На первинному ринку, як і в 2001 році, домінуюче положення займав ринок приватизації - 83,2% від обсягу торгівлі на первинному ринку ( у 2001році - 75,5%), на ринок розміщення векселів ПФУ припадає відповідно - 16,8% від обсягу первинного ринку УФБ. Протягом 2002 року на первинному ринку УФБ було укладено 183 угоди з купівлі-продажу 78,5 млн.цінних паперів на суму 15,9 млн.гривень (у 2001 році - 444 угоди на суму 28,3 млн.грн.).
ў Ринок приватизації
Протягом 2002 року на УФБ та її філіях у секторі приватизації відбулося 52 торгівельних сесії (47 сесій з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать державі, та 5 сесій - з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать АР Крим). Протягом року укладено 68 угод з купівлі - продажу 78,5 млн.акцій на суму 13,1 млн.гривень (з них 64 угоди з купівлі-продажу 74,8 млн.акцій, що належать державі, на суму 12,4 млн.грн., решта - акції, що належать АР Крим).
Продаж акцій ВАТ, що належать державі
Торги зпродажу пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств відбувалися в Києві, на Миколаївській, Східно-Українській, Івано-Франківській, Південно-Українській та Кримській філіях. В 2002 році ФДМУ запропонував до продажу на УФБ та її філіях акції 167 акціонерних товариств. Найбільшу питому вагу в структурі надходжень 2002 року займають підприємства, які віднесені Державною програмою приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів групи В - 83,9% від загального річного обсягу пропозицій; підприємства групи Г

 
 

Цікаве